Svensk farmaci omtaler i en artikkel de mange avvikene Legemiddelverket har funnet under tilsyn av norske nettapotek og viser til de svenske tilsynsansvarlige i Läkemedelsverket som opplyser at de ser det samme i Sverige. 

– Transporterna av läkemedel är en viktig del, eftersom det inte är kunden själv som hämtar ut det direkt från apoteket. Det finns helt klart utmaningar för de som bedriver den typen av verksamhet. Aktören ska ansvara för att säkerställa att patienten får läkemedel som har en bibehållen kvalitet, sier Annika Babra leder for tilsyn av apotek i Läkemedelsverket til Svensk Farmaci.

Läkemedelsverket gjennomførte en helhetskontroll av nettapotek i Sverige for noen år siden. De oppdaget mest svikt i rådgivningen ved ekspedering av legemidler

Les også: Nedslående resultat fra tilsyn av nettapotek

To millioner kroner i bot

Läkemedelsverket har også en sak gående mot Distansapoteket som er Apoteket ABs nettapotek. I følge Svensk farmasi mener myndighetene at apoteket ikke gjennomfører sluttkontroll med farmasøyt etter forskriftene. Apoteket fikk i fjor vår beskjed om å rette opp avviket, men under etterkontroll i august var det ikke endret. Läkemedelsverket har derfor tatt saken til forvaltningsretten i Sverige og krever to millioner svenske kroner i bot. 

Apoteket AB har anket.

Les også: Nedgang i apotektilsyn i 2017