Farmasøyt og administrerende direktør i Fürst, Håvard Selby Ebbestad, var glad og takknemlig da han mottok Det giftige kors under Farmasidagene 2022. 

Selby Ebbestad fortalte om hvor stolt han også var da han startet på farmasistudiet for 40 år siden, men la til at han i årene siden stort sett har drevet med alt annet enn farmasifaget. 

— Og jeg kan vel slå fast at jeg 40 år senere med stor margin er Norges faglig svakeste farmasøyt, smilte han. 

— Men jeg har alltid vært farmasøyt, hvis noen har spurt, sa han og forklarte at faget har gitt ham selvsikkerhet og mot til å gjøre de karrierevalgene han har gjort. 

Utmerkelsesmottakeren er godt kjent for sitt frivillige arbeid i alle områder av det norske farmasimiljøet og avsluttet med å minne om at miljøet blir mer og mer fragmentert og at det er viktig å ha organisasjoner og arrangement som samler alle slik som Farmasidagene. 

LES OM FJORÅRETS MOTTAKER: To farmasøyter fikk Det giftige kors i år

Mangeårig innsats og engasjement

Hedvig Nordeng og styreleder Ken Tesaker overrakte korset. Her er hva Tesaker sa om mottakeren: 

Styret gjort en grundig vurdering av egnede kandidater både blant de som har blitt nominert i år, og blant de som har vært nominert de senere årene. 

De nominerte dekker de fleste områder innen farmasien. Dette vitner om at det er mange som gjør mye - utover det å gjøre en god jobb! Det har vært veldig flott å vurdere alle nominasjonene. Likevel har styret vært unisont enig om årets tildeling.

Personen som i år tildeles Det Giftige Kors har i år blitt nominert for sin mangeårige innsats som leder innen farmasøytisk næringsvirksomhet og legemiddelindistri og for sitt mangeårig engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet. 

Kandidaten har gjennom et langt yrkesliv frontet farmasien og farmasifaget på en rekke ulike måter:

Kandidaten har vært en profilert leder innen legemiddelindustri i over 25 år. Han (ja, det er en mann), er nå leder av noe så sjeldent som en norsk bedrift i det som er en internasjonal farmasi-relatert bransje. 

I møte med pandemien, viste han også evne til å bruke faget og posisjonen sin til å møte samfunnets behov for laboratorie-tjenester. 

På den litt humoriske siden, så kan jeg trekke frem: I ett intervju med Finansavisen i mars 2021, uttale han «Vi er ikke coronabaroner» og «Vi har det best når samfunnet er åpnet og livet går som normalt» 
Ja, vi er glade for at livet nå går for det meste som normalt.

Men for de aller fleste av oss, så er det hans mangeårige engasjement og frivillige innsats som vi vil hylle og takke han for. 

Han har spilt en helt spesiell rolle for Norsk farmasøytisk selskap, gjennom mange år og gjennom en rekke verv:

Han har vært leder av Programkomiteen for farmasidagene. 
Han har vært mangeårig mentor i mentorprogrammet vårt. Han var mentor allerede første året av mentorprogrammet i 2010, og siden det i ytterligere 5 runder.  2010- 2015, og igjen 2020/2021. De som fikk han som mentor, kunne ikke vært heldigere!
Han har vært tidligere styreleder for selskapet i perioden 2017 til 2020.  
Siden 2020, så har han også vært president i Farmasøytenes Idrettsforening

 

Det Giftige Kors 2022 tildeles Håvard Selby Ebbstad.

Om Håvard

Håvard er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1983.
Han har en master i ledelse fra McGill i Canada fra 2000.
Han ble administrerende direktør for Zeneca fra 1995 til 1999, og deretter Pharmacia i 1999 til 2003, og Pfizer fra 2003 til 2009.
I perioden 2007 – 2009 var han også styreleder for Legemiddelindustriforeningen.
Siden 2010 har han vært administrerende direktør ved Fürst, et medisinske laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Hvert år gjennomfører de over 30 millioner medisinske analyser, og hver dag mottar de 10.000–15.000 pasientprøver. 
Håvard karakteriseres som en trygg og tydelig leder og en som utfordrer både seg selv og andre til å nå nye mål og prøve nye ting. 

Han er et sporty «ja» menneske, en som ser deg og tar seg tid (selv om han er veldig travel), og han er en inspirator.

Det har blitt meg fortalt at etter du ble 50-år, så bestemte du seg for årlig å begynne med noe nytt hvert år:

Du kunne ikke tegne, så meldte du deg på en tegnekurs 
Du kunne spille fotball, så da begynte du med Volley ball
Du kunne ikke bake, så meldte du deg seg på bakekurs.

Det å tørre å være utenfor komfortsonen, strekke seg etter nye mål, er noe som karakteriserer årets prisvinner.

Jeg vil også trekke frem det siste han har engasjert deg i, nemlig Farmasihytta.

Allerede tidlig som student var du en aktiv bruker av Farmasihytta. Jeg har også lest at det var der, under et bord, at du traff kona di.

Jeg er så glad for at når det nå er behov for å engasjere seg for å redde farmasihytta, så var det med Håvard i spissen av Farmasøytenes Idrettsforening (FIF). Her er han i dag på ny engasjert i å få rehabilitert hytta frem mot 100-årsjubileet i 2026. 

Det er mange som følger seg heldige over å hatt deg som leder – enten det har vært i jobbsammenheng eller i frivillig foreningssammenheng. 

Vi gratulerer Håvard Selby Ebbestad så mye med denne utmerkelsen!

LES OGSÅ: Farmasihytta skal igjen kunne redde idrettskarrierer og skape familier

LES OGSÅ: Synes det er helt nydelig med mentor

Crux Venenifera

Ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. 

Mottakerne må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning