Miłosz Roliński er en farmasøyt som er engasjert i faget og fagforeningen og som har funnet seg godt til rette i legemiddelindustrien. Han har tatt over etter Quynh Le som Norges Farmaceutiske Forenings (Farmaceutene) representant i European Industrial Pharmacists Group (EIPG). Gruppen jobber for å fremme farmasøytenes rolle i den europeiske legemiddelindustrien. I tillegg har de samarbeid med EU og uttaler seg blant annet i høringer til Det europeiske legemiddelbyrået EMA. 

Roliński synes det er på høy tid at farmasøyters rolle innen industrien i Norge blir styrket. 

— Norske farmasøyter har viktige jobber på mange områder, men vi må også satse på industrien, sier han som selv er glad for at han valgte et yrke innen industrien. 

LES OGSÅ: Nærmere legemidlet i industrien enn i akademia

Vil ha med seg flere industrifarmasøyter

For å styrke norske farmasøyters posisjon i legemiddelindustrien vil Roliński i kombinasjon med at han har tatt over kontakten med EIPG, etablere et interesseforum innenfor Farmaceutene for ansatte i industrien. Medlemmene i gruppen skal blant annet hjelpe han med å uttale seg i høringer. 

— Jeg er selvfølgelig ikke ekspert på alt, så det er greit å ha kolleger som kan hjelpe innenfor sine områder, sier han.

 

Jeg kan ikke gjøre alt alene, så jeg trenger hjelp. Flere hoder som kan tenke litt annerledes er bra. Det bidrar til mangfold. 

 

I tillegg håper han forumet kan bli noe mer. Han ser for seg at de kan hjelpe norske farmasøyter bygge industrikompetanse, jobbe for å vise frem mulighetene for farmasøyter i industrien, delta på produksjonsdagen som Farmaceutene arrangerer sammen med LMI og organisere opplegg for studenter hvor de lærer om hvilke oppgaver som finnes i industrien og hvordan skrive søknader og ta dem med på besøk til bedrifter. 

— Jeg er veldig gira på å gjøre litt forskjell for farmasøyter, så jeg håper det kommer noe godt ut av denne gruppa, smiler han.

LES OGSÅ: Wenche Gordon ble Årets farmasøyt

God mulighet til å være med å påvirke

Forumet har hatt ett møte og bare så vidt begynt å finne formen, og han vil ha en skikkelig diskusjon med medlemmene før han sier mer om hva de skal gjøre. Han har fått med seg noen, men alle som har lyst til å bidra og ha en påvirkning på europeisk legemiddelregulering kan ta kontakt med Roliński.

— Jeg kan ikke gjøre alt alene, så jeg trenger hjelp. Flere hoder som kan tenke litt annerledes er bra. Det bidrar til mangfold. 

 

Norske farmasøyter har viktige jobber på mange områder, men vi må også satse på industrien

 

Mange muligheter for farmasøyter i industrien

Roliński tror mange er nysgjerrige på industrien, men det er lite vekt på det i utdanningen og det er ikke så lett å vite hvordan man kommer seg inn. Mange tror nok også at det ikke er så mange jobber for farmasøyter i industrien utover å være QP, og at du må være mikrobiolog, kjemiker eller ingeniør.

— Men der er ikke sant. Jeg selv jobber i technological development og jobber med produksjonsprosessutvikling, og det tenker kanskje folk er for ingeniører, men det er også noe farmasøyter kan gjøre.

En av de viktige oppgavene for interessegruppa han etablerer, vil være å vise farmasøyter at det finnes mange jobber for dem i industrien. 

— Jeg vil vise folk at det finnes muligheter. Jeg tror det er mange som tror at det ikke finnes muligheter, men det finnes mange muligheter egentlig.