Når Sjukehusapoteka Vest (SAV) oppsummerer 2022 på sine nettsider, kan de konkludere med at de var best i ti av tolv måneder, kom på andreplass seks ganger og ble det beste sykehusapoteket i Norge med god margin. Fagsjef for publikum, Hans Christian Svendsen, skryter av de ansattes gode innsats.

— Avdelingane er flinke til å prioritere og til å sjå nytteverdien for kundar og pasientar. Dei brenn for tenesta og for å fremje faget. Dei ser at vi kan utgjere ein forskjell ved å tilby dette, sier han på SAVs nettsider.

— Vi veit at kvardagen i apoteket kan vere ganske travel no når kundane er tilbake etter pandemien. I tillegg til at bemanningssituasjonen har gjort ting ekstra krevjande i 2022. Dette gjer resultata ekstra imponerande, slår han fast. 

sjukehusapoteket i Bergen

LES OGSÅ: I Råde er de gira på Medisinstart

Satset siden 2021

​​Sjukehusapoteka Vest (SAV) har jobbet aktivt for å fremme Medisinstart siden høsten 2021. Da fikk farmasøytene tilbud om sertifisering, mens apotekteknikerne fikk instruks om å reklamere for tjenesten. På nyåret i 2022 så de tydelige resultateter av satsingen, da Sjukehusapoteket i Stavanger var nest best i landet i januar, og deretter best i landet i februar.

LES OGSÅ: Helse Vest spisser arbeidet med risikolegemidler

Felles innsats

Apotekene i Helse Vest har til dels konkurrert mot hverandre, men Svendsen mener godt lagarbeid har vært det viktigste for å oppnå resultatene.

— Vi har tatt dette oppe på dei månadlege faggruppemøta våre, kor vi har hatt erfaringsutvekslingar og apoteka har fått hjelp til å komme i gang.  Vi har funne gode løysingar saman, og det trur eg har vore nøkkelen til suksess, sier han som tror konkurransen har vært en fin driver for å lykkes. 

— Utan tvil. Men samstundes finst det ingen smørjing for vinnarane. Det er ikkje meir i potten enn heider og ære, sier han på nettsidene til SAV.

LES OGSÅ: Nytt beredskapslager er som et skylager for legemidler

Vurderer egne stillinger til Medisinstart

Fagsjefen tror ikke toppen er nådd.

— Jo meir erfaren ein blir i tenesta, jo meir kapasitet får vi. Så eg trur ikkje vi har sett toppen. Poenget er likevel ikkje å få fleire og fleire kvar månad, men å organisere tenesta i apoteket på ein slik måte at vi kan få til flest mogleg samtalar kvar månad, og at det blir ein naturleg del av drifta. Og det har dei vore flinke til, sier han og opplyser at de vurderer å sette av årsverk til Medisinstart. 

— Neste trinn er å diskutere om det skal vere eigne stillingar i apoteka som jobbar med dette. Men då må det vere på økonomisk trygg grunn, avslutter han.

LES OGSÅ: Nytt sykehusapotek åpnet i Bergen