En ny og oppdatert, systematisk oversikt over 25 studier med til sammen 15 000 pasienter, Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality, fra Cochrane Library har funnet at faren for gjeninnleggelse går ned med syv prosent hvis det gjennomføres legemiddelgjennomgang på sykehuset.

«Denne systematiske oversikten viser at legemiddelgjennomganger på sykehus for eldre pasienter med mange legemidler sannsynlig reduserer gjeninnleggelse på sykehus og kan redusere kontakt med akuttmottak. [...] Basert på våre data ser det ut til at det vil være rasjonelt å implementere legemiddelgjennomganger for innlagte pasienter for å unngå gjeninnleggelse. Det er dog usikkert hvilken form for legemiddelgjennomgang som er mest effektiv» skriver forfatterne i konklusjonen.  

LES OGSÅ: Unge farmasøyter tilbyr legemiddelgjennomgang

Endelig bevis for legemiddelgjennomgang

De fleste antar at legemiddelgjennomganger har en effekt, men det har ikke vært så lett å finne empiri for det. En mindre, systematisk oversikt fra Cochrane publisert i 2016 fant ikke tegn til at legemiddelgjennomgang påvirker gjeninnleggelser, så det er mange som er glade for å se disse resultatene. 

— Jag tycker att detta är superroligt. Det känns som ”Äntligen!”. Nu är det 15 000 patienter och även om det är en väldig variation på studierna så innebär ju 15 000 ett relativt gott bevisläge, sier assisterende apoteker på Akademiska sjukhuset i Uppsala og dosent ved institutionen för farmaci, Uppsala universitet, Ulrika Gillespie, til Svensk Farmaci.

Forskerne bak den nye oversikten, som kommer fra universitetssykehuset i København, fant 4614 studier av legemiddelgjennomgang på sykehus fra januar 2014 til januar 2022 på flere språk. De valgte bort de fleste og sto igjen med 79 artikler fra 15 forskjellige studier. I tillegg brukte de studiene fra forrige oversikt og hadde til sammen 25 studier.  

LES OGSÅ: Høyre, KrF, Frp og Venstre ønsker legemiddelgjennomgang i apotek

Ganske logisk at legemiddelgjennomgang hjelper

Gillespie forklarer Svensk Farmaci at tiden etter at den forrige cochraneoversikten ikke klarte å vise at legemiddelgjennomgang har en effekt på gjeninnleggelse, har vært tung for kliniske farmasøyter over hele verden. 

— Det är ju många som efterfrågar evidens och nu äntligen har vi något som ganska starkt backar upp det vi gör. Det är ju också ganska logiskt att om man tar bort risker för patienterna så får det positiva effekter, sier hun.

Oversikten viser at det er en relativ risiko på 0,93 for gjeninnleggelse ved legemiddelgjennomgang, noe som betyr at det er syv prosent mindre sjanse for å bli gjeninnlagt.

LES OGSÅ: Helsedirektoratet ønsker mer legemiddelsamstemming og -gjennomgang

Legemiddelgjennomgang har ingen effekt på dødlighet

Forskerne fant også at legemiddelgjennomgangene kan gi færre kontakter med akuttmottaket. De fant dog ingen effekt på dødelighet eller generell helse. 

De fleste legemiddelgjennomgangene var enten gjennomført av farmasøyt alene eller sammen med annet helsepersonell. Forskerne skilte ikke mellom hvem som utførte legemiddelgjennomgangen, så de kan ikke si forskjellen på om den gjennomføres av lege eller farmasøyt.