Det ferske legefirmaet Medpartner tilbyr rådgiving til pasienter i møte med helsevesenet. Lege, daglig leder og eier, Dag Aamodt Strand, har lenge hatt i bakhodet at det kunne være fint å utvide tilbudet med grundige medikamentgjennomganger utført av dyktige farmasøyter. I bedriftens første år har det vært nok å gjøre, og ideen har forblitt i bakhodet til han helt tilfeldig kom i prat med leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, under Arendalsuka. Hun fortalte om en gruppe farmasøyter fra universitetsmiljøet i Bergen som jobbet for å etablere akkurat et slikt tilbud. 

— Da kom den tanken helt fremst i pannebrasken på nytt, og jeg sa at da må vi bare snakke sammen og det har vi gjort, smiler han og ser over på skjermen hvor farmasøyt Marie Benedicte Løken smiler like blidt til oss fra Bergen via Teams.

— Det gjorde at vi tok et stort steg fremover, sier hun. 

LES OGSÅ: Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Nybrottsarbeid

Løken har sammen med Haakon Rosland og Torbjørn Nygård jobbet med en oppstartsbedrift for å tilby legemiddelgjennomgang siden starten av 2021 da de alle var studenter ved Universitetet i Bergen. Den farmasøytiske delen har de jobbet mye med, og de har utviklet et eget opplegg basert på bransjestandarden for legemiddelgjennomgang, men de har hatt utfordringer med å finne en infrastruktur å tilby det gjennom. Den har Strand på plass, og Medpartner skal samarbeide om legemiddelgjennomgang med farmasøytenes nyopprettede selskap Eiter. 

Strand gleder seg til få farmasøyter med helt oppdatert og spisset kunnskap med på laget.

— Så langt jeg har klart å bringe på det rene er det ingen som driver med noe liknende i så stor skala i Norge og kanskje ikke i verden, sier Strand begeistret.

— Dette er et nybrottsarbeid, så det blir veldig spennende.

Mange med mange medisiner

Medpartner planlegger å tilby legemiddelgjennomgang som et selvstendig tilbud. 

— Pasienter og ikke minst pårørende, særlig til pasienter med komplekse helsetilstander, kronisk syke og eldre mennesker som ser at deres nærmeste står på en stor mengde medisiner, og lurer på om det faktisk er nødvendig at de skal stå på så mye og om kombinasjonen av medisiner de bruker er ideell. De tror jeg vil ta kontakt etter hvert som tilbudet blir kjent, sier han.

Mulig å fjerne legemidler

Slik Strand ser det, handler det nye tilbudet om å redusere unødvendig legemiddelbruk, forebygge feilbruk og legge til rette for fornuftig og optimal bruk av nødvendige legemidler.

— Jeg ser et stort potensial fordi jeg vet det er et stort behov, sier han og påpeker det farmasøyter flest vet godt: Mange, spesielt eldre og kronisk syke, står på mange legemidler og ofte forårsaker bivirkninger av disse nedsatt livskvalitet, sykehusinnleggelser og i noen tilfeller også dødsfall.

— Per i dag blir det ofte lagt til nye medikamenter hver gang man er i kontakt med leger. Det er nesten aldri noen som tar en full gjennomgang og fjerner medisiner; det er bare pluss hele veien, og jeg tenker at der kan vi gjøre en stor endring, sier han.

 
Så langt jeg har klart å bringe på det rene er det ingen som driver med noe liknende i så stor skala i Norge og kanskje ikke i verden. Dette er et nybrottsarbeid, så det blir veldig spennende.

Dag Aamodt Strand

 

Løken, som også jobber i apotek, nikker gjenkjennende og forteller at hun ofte treffer kunder som bruker mange legemidler, som gjerne har legemidler som skal dempe bivirkningene fra andre legemidler og som opplever problemer med å ta legemidlene.

— I stedet for å bytte legemidlet så legger du kanskje et legemiddel til oppå der, sier hun som er sikker på at det er mulig å fjerne noen av legemidlene hvis det tas tid til en grundig gjennomgang. 

— Å fjerne medikamenter som folk egentlig står på unødvendig, det blir en viktig funksjon i det vi skal drive med, nikker Strand som påpeker at det også er overraskende mange som får flere legemidler med liknende effekt for samme lidelse.

Noe av problemet er at selv om det er retningslinjer som sier at legemiddelgjennomganger skal gjennomføres og legene har takster for det, er det få som har tid og oppdatert kompetanse til å gjøre en skikkelig vurdering av legemiddelbruken til pasienter. 

— Skal man gå ordentlig inn i legemiddelbruk, så må man ta seg god tid. Fastlegene tar seg ofte ikke den tiden, og de har ikke den tiden heller, sier Strand. 

LES OGSÅ: Privatpraktiserende farmasøyter: fremtidens helsetjeneste?

Handlet raskt

Siden Arendalsuka i slutten av august har det gått fort, og når vi snakker med dem i slutten av september, anslår de at de er et par uker fra å kunne tilby legemiddelgjennomgang. På sikt ser de også for seg at de kan tilby det til kommuner, spesielt sykehjem. 

Når pasienter tar kontakt med Medpartner for å vurdere medisinbruk, vil en farmasøyt gjøre en grundig legemiddelgjennomgang i samarbeid med pasient/ pårørende eller sykepleier ved sykehjem, og diskuterer resultatet med en kollega før de sender sine vurderinger videre til en av Medpartners indremedisinere som tar en avgjørelse på hva pasienten bør gjøre. 

Løken påpeker at det viktigste de kan tilby er et tett samarbeid mellom leger og farmasøyter om legemidler. 

— Med to forskjellige profesjoner kan vi se samme sak fra to forskjellige synspunkter og sammen finne den beste løsningen, sier hun.

Mange får ikke hjelpen de skal ha

Medpartner er selv en ganske fersk bedrift og startet i november 2021.  Kjernevirksomheten deres er second opionin-vurderinger av medisinske behandlingsforløp. Strand har gjennom 25 år som lege ofte blitt spurt av folk om han mener behandlingen de har fått er riktig.

— I enhver festlig anledning eller middagsselskap så kommer de bort, smiler han. 

Han opplevde jevnlig at folk ikke hadde fått den behandlingen de burde gjennom det offentlige helsevesenet. En håndfull ganger har han tatt grep og hjulpet dem gjennom systemet, og i ett tilfelle, som Medpartner fronter på nettsiden sin, reddet han en kvinne fra å bli ufør.  

 
Per i dag blir det ofte lagt til nye medikamenter hver gang man er i kontakt med leger.

Dag Aamodt Strand

Til slutt konkluderte Strand med at ved å opprette Medpartner og knytte til seg en rekke spesialister landet rundt, kan han hjelpe mange flere enn bare familie og venner.

— Vi har spesialisert oss på alle de tilfellene hvor pasientene står fast; de får ikke den behandlingen de burde fått. Noen får ikke behandling i det hele tatt, noen blir feilbehandlet. Vi ønsker å forbedre kvaliteten i norsk helsevesen og sørge for at pasienten får den behandlingen som det egentlig er en selvfølge at de skal få, forklarer Strand. 

— Hvis vi finner ut at pasienten trenger en behandling den ikke har fått, sørger vi for at den får det gjennom det offentlige systemet. Vi hjelper dem helt frem.

LES OGSÅ: Takk for interessen!