I følge Kantars helsepolitiske barometer føler nesten 20 prosent av Norges befolkning at de ikke får tid til å snakke om legemidlene sine med fastlegen. En tredjedel av befolkningen ville benyttet seg av farmasøyt hvis kommunen hadde tilbudt det.  

Hvert år spør Kantar den norske befolkningen om holdninger til helsepolitiske spørsmål. I år har Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) fått muligheten til å stille noen spørsmål om holdninger til legemidler.

LES OGSÅ: Undersøkelseskommisjonen får mange legemiddelvarsler

Folk ønsker farmasøyt

Farmaceutene spurte blant annet: 

«Når du er hos fastlegen, synes du at du får nok tid til å snakke om legemidlene du benytter?»
og 
«Ville du ha benyttet deg av tjenesten til en legemiddelekspert (farmasøyt) dersom kommunen kunne tilby dette, og du hadde spørsmål om legemidler du bruker eller vurderer å bruke?»

18 prosent svarte at de sjelden eller aldri har tid til å snakke om legemidlene de bruker når de er hos fastlegen. 

28 prosent av nordmenn som bruker minst et reseptpliktig legemiddel fast, sa de hadde følt seg tryggere hvis en legemiddelekspert hadde sett over legemiddellisten.

34 prosent svarte at de ville ha benyttet tjenesten til en legemiddelekspert dersom kommunen tilbyr det og de har spørsmål om legemidlene sine. I tillegg svarte 32 prosent at de kanskje ville det.

LES OGSÅ: Mange legemiddelhull i kommunene

Farmaceutene er glad, men bekymret

Leder i Farmaceutene, Birgitte Lloyd, er ambivalent til resultatene. At så mange ikke føler at de får den informasjonen de trenger, er skummelt med tanke på hvor mange feil som skjer ved legemiddelbruk. 

— Vi er glade for at mange synes de får god informasjon hos fastlegen, men bekymret over at nesten 20 prosent føler at dette mangler, sier hun.

At så mange ville brukt en farmasøyt hvis de hadde muligheten er derimot positivt. Det er en gladnyhet for alle farmasøyter, samtidig gir det myndighetene et enkelt svar på et stort problem. 

— Vi er glade for at undersøkelsen viser at det er stor tillit til farmasøyters legemiddelkompetanse, og vi i Farmaceutene håper at dette kan bidra til at helsemyndighetene i enda større grad tar utfordringen med feil og mangler i legemiddelbehandlingen på alvor.

LES OGSÅ: Bodø kommune fikk bot for feilmedisinering

Årlig helsebarometer

Kantar Helsepolitisk barometer er en årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført siden 2016 og rapporten viser hvordan befolkningens holdninger endres i takt med skiftende regjeringer og det som ellers skjer i samfunnet.