En omfattende undersøkelse på vegne af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening blant Pharmadanmarks cirka 700 farmasøyter ansatt på private apotek viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er dårlig. 
— Jeg er ked af, at sektoren har så betydelige psykosociale arbejdsmiljøudfordringer, som der dokumenteres i undersøgelsen. Blandt andet kan vi se, at farmaceuter ansat på apotek sammenlignet med landsgennemsnittet oftere er stressede, og de oplever, at arbejdet er den vigtigste grund til denne stress. Farmaceuterne fortæller også, at hovedårsagen skal findes i underbemanding og manglende tid til at nå deres arbejdsopgaver, sier Pernille Pilgaard Jørgensen, formann for Pharmadanmark – Apotek på Pharmadanmarks nettsider.

Undersøkelser i norske apotek har også vist at farmasøyter, ikke minst apotekere, opplever stort tidspress. Les om det her: Apotekere blir syke av jobben

Fagforenignen er ikke overrasket og krever tiltak

Undersøkelsen viser videre at apotekfarmasøyter i større grad enn andre lønnsmottakere opplever at de har mindre innflytelse på arbeidstidene sine, og mange finner arbeidsoppgavene sine mindre meningsfulle, mindre interessante og mindre inspirerende. Arbeidet gir dem også mindre selvtillit og arbeidsglede.
— Det er desværre ikke konklusioner, som er specielt overraskende for mig – de svarer til det, jeg selv har hørt, gennem samtaler med andre apoteksfarmaceuter. Det er også forhold, vi har fremført over for Apotekerforeningen ved de seneste overenskomstforhandlinger. Men det gør da ondt at se, at så mange kolleger ikke finder deres arbejdsopgaver meningsfulde. Vi taler om mennesker, som har valgt at arbejde på apotek for at gøre en forskel for borgerne, men det har de åbenbart ikke de rigtige rammer for at kunne gøre, og det er naturligvis demotiverende i længden, sier Pernille Pilgaard Jørgensen.
Hun krever tiltak og understreker at ansvaret for det psykiske arbeidsmiljøet ligger hos arbeidsgiverne, men at de ønsker å bidra.

Alle ansatte i apotek påvirkes av stress

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har gjennomført en undersøkelse i 2023. De fant at også farmakonomene i apotek har et signifikant dårligere arbeidsmiljø enn andre lønnsmottakere. De har høyere stressnivå og påpekte at bemanningen er så lav at det minste fravær gir stort utslag på arbeidsforholdene. 

LES OGSÅ: Rart at apotekere ikke kan styre egen arbeidstid

Stor vekst i antall apotek

I 2015 ble den danske apotekloven endret, og Pharmadanmark mener det har vært med å legge større press på apotekansatte. Endringene førte blant annet til lengre åpningstider og mer liberale krav for å etablere apotek. En apoteker kan nå åpne opp til syv filialer innen en radius på 75 kilometers fra moderapoteket, og det er ikke krav om farmasøytbemanning i filialer.
Siden 2015 har antallet reseptekspederende filialer steget med 60 prosent, og det er åpnet 188 nye apotek i Danmark. 

I Norge opplever Norges Farmaceutiske Forening mye av det samme og har flere ganger uttrykt bekymring for at det blir for mange apotek med for få ansatte

Aportekerforeningen anerkjenner problemet

Formann for Apotekerforeningen Jesper Gulev Larsen ser med stort alvor på rapportenes konklusjoner.
— Nu har vi to undersøgelser, der peger på enslydende udfordringer med arbejdsmiljøet på apotekerne. Det er dybt alvorligt. De aktuelle rekrutteringsudfordringer i sektoren har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det må vi erkende, sier han på pharmadanmark.dk.
Han ser frem til å drøfte tiltak med fagforeningen. 

LES OGSÅ: Ekstremt tidspress i amerikanske kjedeapotek