I starten av juni sendte Legemiddelverket ut en grundig spørreundersøkelse til alle landets apotek med spørsmål om alt fra åpningstider, antall resepter i uken og antall farmasøytårsverk til om apoteket driver tilvirkning, import eller skipsmedisin. 

Legemiddelinspektør på fagområde inspeksjon av forsyningskjeden, Astrid Holager Fidjeland, opplyser at en liknende spørreundersøkelse pleide å bli sendt ut årlig frem til 2009. 
— Det har ikke blitt prioritert av ressurshensyn, og nå ønsker vi å ta det opp igjen, sier hun.
— Vi har ønsket å gjøre det lenge, fordi det er nyttige data for oss å ha, legger hun til. 

Les også: Få tilsyn

Ønsket av NOU-utvalget

Holager Fidjeland forklarer at undersøkelsen er en del av det overordnede tilsynet med apotekene. Formålet er å kvalitetssikre informasjon som er registrert i Legemiddelverkets systemer, samt at informasjonen benyttes som grunnlag for deres tilsynsaktiviteter. I tillegg har sekretariatet for NOU-arbeidet med fremtidens apotek etterspurt noe av den informasjonen som apotekene blir bedt om å svare på.

Les også: Disse bestemmer apotekenes fremtid

— Har dere sendt den ut fordi dere har spesielle planer for tilsyn i apotek, eller har det skjedd noe som gjør at dere vil skjerpe tilsyn av apotek nå? 
— Nei det er Ikke noen konkret grunn annet enn at vi ser at dette vil være nyttig informasjon for oss å ha, og vi ønsker å prioritere det igjen, sier hun og legger til at det ikke er gjort noen endringer i føringene for tilsyn av apotek. 

Ikke frivillig å svare

Undersøkelsen har svarfrist 20. juni, og det er fremdeles relativt mange apotek som ikke har svart. Holager Fidjeland understreker at den er å betrakte som tilsynsaktivitet og apotekene plikter å medvirke.
— Det er ikke frivillig, sier hun. 
Undersøkelsene sendes til det enkelte apotek og det er apotekerne som er ansvarlig for å svare. Hun vet det har vært noen som ikke har fått den av forskjellige grunner og ber apotekere som ikke har fått undersøkelsen tilsendt om å ta kontakt med Legemiddelverket. 

Legemiddelverket gjennomfører normalt mellom 30 og 40 tilsyn av apotek i året. På grunn av perioder med redusert bemanning for apotekinspektører og pandemi har aktiviteten vært noe mindre de siste årene. Holager Fidjeland påpeker at i og med at de gjennomførte tematilsyn med 12 nettapotek i fjor i tillegg til 14 fysiske apotek, så er de relativt fornøyd med uttellingen og tar sikte på å nå målene fremover. 

Les også: Nedslående resultat fra tilsyn av nettapotek