Vitusapotek melder på Linkedin at de vant anbudet og vil fortsette å levere multidose til 53 kommuner. Avtalen omfatter rundt 20 000 av totalt 100 000 multidosepasienter i Norge. Kontrakten starter 1. januar 2023 og gjelder for to år med en opsjon på to nye år og har en maksverdi på en halv milliard kroner. 

— Vi har vært heldige å kunne levere denne viktige tjenesten siden 2019. Med multidose får tusenvis av pasienter og pårørende et bedre alternativ til administrasjon av medisiner, enn de klassiske pilleeskene. Det gir trygghet i hverdagen til mange, spesielt eldre og deres pårørende, sier Kurt Haga, direktør for Apotekdrift i NMD/Vitusapotek i linkedinposten.

LES OGSÅ: En storavtale til Norsk Medisinal Depot

Kan bygge videre på erfaring

NMD/Vitusapotek tok over anbudet i 2019 etter Apotek 1. Anbudet som blir omtalt som storbyanbudet besto da av 72 kommuner, og Stavanger kommune administrerte kontrakten. Nå har Bergen kommune tatt over ansvaret, og det har vært noen endringer i deltakende kommuner og enheter.

— Dette anbudet betyr at vi kan bygge videre på de erfaringene vi har og utvikle tjenesten videre, sier Haga.

Problematisk overtakelse

Overtakelsen av anbudet i 2019 medførte en rekke problemer. Apotek 1 gjenvant først anbudet, men Klage­nemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avlyste anbudskonkurransen på grunn av feil i anbudet, og det ble utlyst på nytt. 

LES OGSÅ: — En svært krevende anbudsprosess

LES OGSÅ: Kampen om multidosene

NMD vant anbudet, men fikk sterk kritikk fra kommunene for mangler og problemer, og Legemiddelverket avdekket flere avvik ved tilsyn. 

LES OGSÅ: Multidosefeil kunne gitt livstruende feil

LES OGSÅ: Legemiddelverket fant omfattende svikt i NMDs håndtering av multidosene

Samtidig var det uenigheter mellom kommunene og tidligere leverandør Apotek 1 som ikke ville utlevere ordinasjonskortene slik kommunene krevde. 

LES OGSÅ: Apotek 1 leverer allikevel ut ordinasjonskort​​​​​​​

Apotek 1 truet også med å melde saken til KOFA. 

LES OGSÅ: Apotek 1 vil melde kommunene til KOFA​​​​​​​

I tillegg kontaktet kommunene Datatilsynet med en påstand om at Apotek 1 brøt GDPR­lovverket og personopplysningsloven gjennom sin behandling av personopplysningene til multidosepasientene. Saken er fremdeles ikke avgjort. 

LES OGSÅ: Datatilsynet krever redegjørelse fra Apotek 1