— OK, æ veinte – æ kjøre inn ruta igjæn bortpå nyveien!

Det er sjåførens reaksjon når apotektekniker hos Vitusapotek Åfjord, Hege Jystad, ber han holde an litt, sånn at hun får med den siste medisinforsendelsen også.

— Den nye veien, som gjør at jeg kan kjøre inn ruta, hadde aldri vært en realitet hvis det ikke var for vindkraftutbyggingen på Fosen, slår han fast idet han setter seg bak rattet.

Det stilles strenge krav til å holde rutetidene, men sjåførene i Vy Buss Trøndelag Midt er likevel positive til å transportere medisinpakker fra apotek og ut til kommisjonærene. Foto: Kristin Rosmo
Må holde rutetidene: Det stilles strenge krav til å holde rutetidene, men sjåførene i Vy Buss Trøndelag Midt er likevel positive til å transportere medisinpakker fra apotek og ut til kommisjonærene. Foto: Kristin Rosmo.


Ny vei eller ikke – reseptmedisiner skal ut til folk der de bor. Logistikken kan være et komplisert puslespill, selv om det «bare» skal sendes fra det lokale apoteket til ei grend noen mil unna.

Apotektekniker Hege Jystad løper ut og inn fra apoteket til bussholdeplassen rett utenfor opptil flere ganger daglig for å levere pakker med legemidler til sjåfører. Foto: Kristin RosmoMå rekke bussen: Apotektekniker Hege Jystad løper ut og inn fra apoteket til bussholdeplassen rett utenfor opptil flere ganger daglig.

Sett i en større målestokk, ser en at det foregår forsendelser av legemidler fra rundt 130 fysiske apotek i alle fylker, i tillegg til utsendelser fra nettapotekene. I uke 11 i 2022 ble det sendt 85 000 forsendelser. Multidose sto for om lag halvparten av disse. Rene nettapotekaktører sto for rundt 15 prosent av forsendelsene, mens 85 prosent av forsendelsene skjedde gjennom fysiske apotek, hvorav sykehusapotek rundt 1 prosent. Tallene fremkommer i NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig fra januar 2023.

Ni kommisjonærer på Fosen

Farmasøyt Randi Nilsen Rømma legger vekt på at hun og kollegene skal gi god informasjon om riktig legemiddelbruk til forsendelseskundene. Foto: Kristin RosmoHos Vitusapotek Åfjord på Fosen i Trøndelag koker det i bakresepturen fra tidlig morgen. En farmasøyt og en apotektekniker stiller på jobb klokken 08.00 for å starte arbeidet med klargjøring til første bussavgang. Ytterligere to farmasøyter kommer klokken 08.30. Totalt har fire farmasøyter og tre apotekteknikere sin faste arbeidsplass ved apoteket.

— Arbeidstiden vår er tilpasset avgangstidene på bussen, sier farmasøyt Randi Nilsen Rømma.

Telefonen kimer, resepter klargjøres og det pakkes og merkes og veies og loggføres etter alle kunstens regler til tre bussavganger daglig. Om det kniper med å rekke bussen, hender det at apotekets ansatte selv bringer varer ut til medisinutsalgene og kommisjonærene sine, også på fritiden hvis de likevel skal ut og farte i området.

— Vi finner alltid en løsning, understreker apotektekniker Hege Jystad.

Hun vet hva hun snakker om etter 27 år på apoteket og med ordrekunder som et av sine spesialfelt.

Apotekets kommisjonærer ligger spredt både vest og nord for Åfjord. Medisinpakkene skal til Stokkøya, Stokksund, Hongsand, Roan, Brandsfjord, Bessaker, Osen og Sandviksberget.

Arbeidstiden for de ansatte ved Vitusapotek Åfjord er tilpasset avgangstidene på bussen. Foto: Kristin Rosmo

— Vi har skriftlige avtaler med alle de ni kommisjonærene, og de mottar Legemiddelverkets fastsatte honorar på kr 15,- pluss mva. for hver medisinpakke de leverer ut. Kunden må betale dette i tillegg til frakt. Fraktprisen er en snittpris vi har beregnet ut ifra et gjennomsnittlig antall medisinpakker til hver kommisjonær, forklarer hun.

Apoteket har ellers både institusjonsleveranser, leveranser til hjemmesykepleien og legekontorer, multidose, medisinutsalg, skipsmedisin og veterinærmedisin.

60 forsendelser hver uke

Farmasøyt Runa Sandøy Monstad bruker ofte mye tid på telefon medforsendelseskundene. Hun og kollegene på Vitusapotek Åfjord mener de strekker seg langt for å yte dem god service. Foto: Kristin RosmoApoteket i Åfjord ekspederer gjennomsnittlig i overkant av 1000 resepter i uken. Rundt 10 prosent av dem er forsendelsesresepter. I snitt sender de i overkant av 60 medisinpakker i uken videre til apotekets ni ulike kommisjonærer.

— Det varierer likevel en god del gjennom årstidene, påpeker farmasøyt Runa Sandøy Monstad.

Etter at ordningen med 50 prosent fraktrefusjon opphørte fra 2017, må mottakeren av medisinforsendelsen i sin helhet betale frakt, inkludert honorar til kommisjonæren. I 2016 utgjorde det totale fraktbeløpet for forsendelsene fra Vitusapotek Åfjord kr 208 000.

— Vi håper at en fraktrefusjonsordning blir gjeninnført i fremtiden, sier hun.

Selv om det fortsatt er fullt trykk med forsendelser, har omfanget over tid blitt redusert. Siden 2016 er antallet resepter sendt til kommisjonær redusert med rundt en tredel.

— Årsakene til dette er nok sammensatt. En av årsakene er at vi har mistet levering til hjemmesykepleien i en kommune. En annen kan være at flere bestiller fra nettapotek, eller at folk synes det er blitt for dyrt. I tillegg har sentrum i Åfjord utviklet seg mye de siste årene, og mange legger turen innom apoteket når de er her i andre sammenhenger, forteller Sandøy Monstad.

Arbeidskrevende

Apoteket opplever at innbyggerne rundt om på Fosen er godt fornøyd med servicen fra apoteket.

— Vi har tradisjon for å strekke oss langt for kundene våre. Akkurat nå passer jeg for eksempel på at en ferierende person litt lenger nord på Fosen skal ha en nyblandet antibiotikamikstur tilsendt hver torsdag. Holdbarheten er bare fem dager i kjøleskap, så denne må vi blande og merke like før bussen går, sier Sandøy Monstad.

Hun poengterer at det er relativt mye jobb med forsendelsreseptene, sammenliknet med reseptene som hentes i apoteket.

— Blant annet er det mer krevende å få gitt informasjon om riktig legemiddelbruk. Vi bruker ofte mye tid på telefon med kunden. I tillegg må vi registrere forsendelsen i ordremodulen i FarmaPro etter den vanlige reseptkontrollen. Videre må vi skrive ut merkelapper og pakksedler til kommisjonærene, pakke inn og merke legemidlene til den enkelte kunde, veie alt og fylle ut fraktbrev på Vys system. Disse 10 prosentene av reseptene tar betydelig mer enn 10 prosent av tiden vi bruker på resepthåndtering generelt, konstaterer hun.

(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 22-25.)