Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, takker for seg 31. august etter å ha vært styreleder siden 1. januar 2021. 

— Det har vært utrolig gøy, spennende og utfordrende, slår hun fast. 

Men vervet krever mye jobbing, mye reising og mye helg- og kveldsjobbing, og hun har også andre ansvar hun vil prioritere. 

— Jeg har alltid hørt at det er lett å reise når man har eldre barn og ikke når barna er yngre, men jeg har vel opplevd det annerledes. Det er mye lettere å reise når barna er små, for da er de alltid tilgjengelig når man er hjemme. Når barna blir eldre, så må man være tilgjengelig når barna er tilgjengelig, og det får man mye mindre av når barna blir ungdommer, sier hun. 

Hun påpeker samtidig at hun kom inn rett etter omorganiseringen og har sittet nesten tre år, som ikke er så langt fra de to perioder de fleste pleier å sitte som leder.

— Du kan si tre år er kort, men fem år er lenge, smiler hun.

 LES OGSÅ: Urd Andestad enstemmig valgt som ny leder

Urd blir konsulent i Teriak

Andestad sa opp stillingen i Abbott Norge da hun tok over ledervervet og har måtte se seg om etter en ny jobb. Valget falt på konsulentfirmaet Teriak. 

— Å være farmasøyt er verdens beste yrke for man kan jobbe over alt, og nå vil jeg prøve meg som konsulent. Det virker som en gylden anledning til å bruke min brede kunnskap og erfaring, sier hun. 

Akkurat hva hun skal gjøre, avhenger av hva kundene trenger, men det blir nok først og fremst fokus på industri, medisinsk utstyr og legemidler.

LES OGSÅ: Teriak tilbyr konsulenter som faktisk vet hva et legemiddel er

Fikk farmasøytisk kompetanse inn i NOU-en

Det beste ved å være leder i Farmaceutene mener Andestad er å se effekten foreningen har. 

— Det er fint å se resultatene av alt arbeidet som legges ned av mange flinke folk, ikke minst de tillitsvalgte, og se hvordan vårt samlede arbeid er med på å bedre arbeidsforholdene til farmasøyter og øke bruken av farmasøytisk kompetanse.

Av konkrete oppgaver hun har hatt, så har arbeidet med NOU-en om apotek opptatt mye av tiden. 

— Det har vært viktig at vi var der. NOU-en er et kunnskapsgrunnlag om apotek som myndigheter og politikere vil bruke frem til neste NOU om apotek. Det har vært veldig lærerikt å være med i det utvalgsarbeidet, sier hun som er glad for at hun får fullført arbeidet med å skrive høringsuttalelse til NOU-en før hun slutter og overlater stafettpinnen til neste leder. 

Hun synes hun slapp til med sine innspill i Apoteklovutvalget og er rimelig fornøyd med utredningen. 

— Ved første blikk opplever man kanskje at det ikke står så veldig mye om farmasøytisk kompetanse i NOU-en, men hvis man leser den mellom linjene, så er farmasøytisk kompetanse en av byggesteinene for hele NOU-en og apotekdrift, sier hun.

Helt konkret er hun særlig fornøyd med punktene om kompetansekrav til apotekere og etterutdanning for farmasøyter som noe hun ikke tror ville vært der hvis hun ikke hadde sittet i utvalget. 

LES OGSÅ: Apoteklovutvalget vil styrke apotek som faghandel

Videreutvikle Farmaceutene

Siden Andestad kom inn som leder rett etter omorganiseringen, har hun fått være med å forme foreningen slik den skal være fremover.

— Det har vært morsomt å få lov til å være med å videreutvikle organisasjonen, ikke minst hvordan jobber vi for å kombinere fagforeningsdelen og profesjonsforeningsbiten og hvordan kan vi styrke profesjonsbiten, sier hun og legger til at av helt konkrete grep, så har hun og styret jobbet med å etablere intern struktur med klarere roller og ansvarsfordeling. 

— Som styreleder er det mye arbeid som man ikke ser, eventuelt som ikke gir resultater med en gang. Så det er nok først og fremst NOU-en som blir mitt synlige arbeid, men jeg håper de interne styringsdokumentene gir en god start for styret som kommer etter oss. 

Andestad trekker også frem arbeidet som hun og foreningen gjorde for å få Rebwar Saleh inn som medlem i Helsepersonellkommisjonen. Der ble det jobbet intenst i en kort periode under opprettelsen av kommisjonen. Det bar frukter og viser at påvirkningsarbeid ikke behøver å være så vanskelig.

— Når vi spør og begrunner vår interesse, så blir vi sett og anerkjent. 

LES OGSÅ: Ny organisering enstemmig vedtatt

Mange små steg for å bli kjent

Den avtroppende lederen er også tilfreds med at hun har klart å gjøre flere oppmerksom på foreningen. Hun viser til at hun tidlig som leder tok kontakt og hadde et møte med eldreombudet. Lenge etterpå ble hun oppringt av en journalist fordi eldreombudet hadde tipset om at foreningen ville være fint å intervjue om saken journalisten jobbet med. Det er ikke en stor ting, men hun mener det viser hvor viktig mange slike små steg er for å bygge synlighet og bevissthet om foreningen. 

— Også er det selvsagt tilfredsstillende å bli gjenkjent av helse- og omsorgsministeren, legger hun til.

— Er det noe du føler er ugjort?

— Jeg skulle selvsagt ønsket å ha kommet enda lenger og få gjort enda mer, men gitt tiden og ressursene som har vært tilgjengelig, er det ikke noe jeg tenker er ugjort. 

— Hva har vært vanskelig med å være leder? 

—  Å være styreleder samtidig som man sitter så tett på sekretariatet, kan være utfordrende. I en så liten organisasjon må man holde tungen rett i munnen for å holde på ansvarsområdene sine, samtidig som man som styreleder må håndtere forventninger fra de som ønsker endringer som går på daglig drift. Det kom ganske uventet på meg, men med et godt velfungerende sekretariat så var det ikke så vanskelig som det kunne vært. 

Kanskje ikke helt ferdig med foreningsarbeid

Andestad har vært aktiv i foreningen i mange år og satt i styret fra 2010, først som vara for de offentlig ansatte, så fast representant for de offentlig ansatte, før hun satt som personlig valgt frem til hun ble leder i 2021. 

Hun er litt forsiktig med å si om hun har tenkt å engasjere seg på et annet nivå når hun er ferdig som leder 31. august. 

—Jeg kommer ikke til å ha noen verv i sentralstyret, men det kan jo hende jeg plutselig dukker opp et sted, smiler hun. 

LES OGSÅ: Rønnaug Larsen ledet farmasøytene i fire år – nå skal hun forske på dem