Tidligere administrerende direktør ved Sjukehusapoteka Vest (SAV) Jon Bolstad gikk av i forbindelse med varslingssaken ved Sjukehusapoteket i Bergen i juni i fjor, og sykehusapoteker i Haugesund, Lene Svanberg Jakobsen, ble konstituert i stillingen. I november ble farmasøyt Tonje Folkvang ansatt i stillingen, og hun startet 2. januar i år.

— Eg ser fram til å jobbe saman med dyktige og dedikerte leiarar og medarbeidarar for å løyse det viktige oppdraget SAV har i vårt felles helsevesen. Saman skal vi vidareforedle det faglege engasjementet i organisasjonen og sikre trygge og gode tenester for sjukehus og pasientar, sa Folkvang i forbindelse med ansettelsen på nettsidene til SAV

— På vegne av styret i SAV er eg svært fornøgd med at Tonje Folkvang har takka ja til stillinga. Folkvang si erfaring som leiar av Sjukehusapoteket i Stavanger, regional prosjektleiar for «Risikoområde legemiddel (ROMLE)», og som fagsjef for kvalitet og pasienttryggleik i Helse Stavanger, gjev eit solid utgangspunkt. Ho har gode føresetnader for å leie helseføretaket framover, sa styreleder Helge Torgersen.

LES OGSÅ: Pål Espen Johannessen om forliket: — Kan gå med rak rygg og hevet hode

Første farmasøyt fast på topp

Tonje Folkvang er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag ved The National Heart and Lung Institute, Imperial College London. Hun har tidligere vært apoteker i Apotek 1 og har ti års erfaring som apoteker ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Hun kommer til SAV fra stillingen som fagsjef i Helse Stavanger, med ansvar for kvalitet og pasienttrygghet.

Folkvang er dermed første farmasøyt som blir fast ansatt som administrerende direktør for Sjukehusapoteka Vest i foretakets litt over 20 år lange historie. 

Ifølge SAV har foretaket hatt tre administrerende direktører siden 2003: Johan Sandal (2003 – 2010), Jannicke Daae Tønjum (2011 – 2015) og Jon Bolstad (2017 – 2023). I tillegg var Hege Fjell Urdal innleid fra 2010 til 2011, Ola Rye konstituert fra 2016 til 2017 og Lene Svanberg Jakobsen konstituert siden november 2023 til januar i år. Fjell Urdal og Svanberg Jakobsen er farmasøyter. 

Folkvang har blant annet vært prosjektleder for ROMLE som har sett på risikobildet innen legemiddelområdet i Helse Vest. Det kan du lese mer om her.

Varslinger og avvik 

Med 350 ansatte, det største farmasifaglige miljøet på Vestlandet, varslingssakene ved Sjukehusapoteket i Bergen, hvor det fremdeles ikke har kommet på plass ny apoteker, og relativt krasse tilsynsrapporter fra både Legemiddelverket (nå Direktoratet for medisinske produkter) og Arbeidstilsynet har Folkvang nok å ta seg til i sin nye stilling. 

— Eg vil føre vidare arbeidet med å utvikle SAV til å bli den føretrekte farmasifaglege arbeidsplassen på Vestlandet. Eit nært og ope samarbeid med alle leiarar, medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta er ein føresetnad for å lykkast, sa hun på sav.no.