Den ferske Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon (SFI) har tatt initiativ til å sikre farmasistudenter mer tilgang til laboratorier, og torsdag 12. oktober ble en egen labplass for farmasistudenter, finansiert av Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi, høytidelig lansert hos ShareLab i Forskningsparken. 

— Man lærer veldig mye gøy på lab, men når en kommer på lab, så følger en oppskrift og så skal en gjennom dette her og dagens opplegg, og så kommer det en bioingeniør eller professor og sier «nei» eller «riktig», og så videre til neste, sa leder i SFI, Karoline Sandbakken.

 — Vi savner at vi kan leke oss litt og prøve oss frem. Feile og få det til. Og i tillegg alle de spennende teknologiene som vi ikke får lov til å røre.

LES OGSÅ: Utstilling og bok om farmasibygningen

Egen plass for farmasistudentene på laben

Farmasistudentene får sin helt egen plass på felleslaben og tilgang på det meste av labutstyret ShareLab har. Studenter får tilgang på laben ved å være med på et forskningsprosjekt som trenger lab. For øyeblikket er det tre fjerdeårsstudenter som er med på to prosjekter som handler om å finne biomarkører for kolorektal kreft. En tredje forsker, Alexandra Aizenshtadt, leter også etter en student som vil være med på labarbeid.

— Disse studentene får muligheten til å lage protokollutviklingen til masteroppgaven sin til neste år, forklarte Sandbakken.

— Det er veldig spennende.

I tillegg vil SFI arrangere labkurs, og det første kurset blir avholdt i oktober.

— Det gikk bare noen timer før alle plassene vi hadde var fylt opp, så det er veldig etterspørsel etter det, slo hun fast.

LES MER OM FARMASISTUDIET VED UIO: Farmasi og skuespill i apoteklaben

Godt initiativ av farmasistudentene

Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er eid av Universitetet i Oslo og jobber for å styrke innovasjonskulturen ved universitetet.

— Vår jobb er blant annet å legge til rette for at forskere og studenter skal kunne være innovative og samarbeid med næringsdrivere slik at forskningen kommer samfunnet til gode, forklarte innovasjonsrådgiver Nicolay Bérard-Andersen.

— Dette samarbeidet som vi har rundt studentinnovasjon som vi markerer i dag, ser jeg på som første steg til å involvere studenter og forskere i innovasjonsøkosystemet som finnes her i parken.

Han skrøt av studentene bak innovasjonsforeningen.

— Vi er glade for dette initiativet som dere studentene har tatt, sa han som håper de kan spre budskapet om prosjektet ut til andre fag. 

LES OGSÅ: Begeistret oppstart av ny farmasimaster på Oslomet

Nytt klima for innovasjon

Leder i ShareLab, Espen A. Nilsen, var like blid som de to andre, men tilsto en viss misunnelse. 

— Jeg er forferdelig glad for å se studentene, og jeg skulle gjerne vært i deres sko, sa han som mener klimaet for innovasjon har endret seg betydelig på et par tiår. 

— Da jeg var ferdig med doktorgraden for 20 år siden, var det ingen som tenkte entreprenørskap. Det har vært en fantastisk klimaendring, spesielt innenfor livsvitenskapene, sa han før han tok med forsamlingen på en liten omvising på felleslaben. 

Internship for farmasistudenter

Karoline Sandbakken leder Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon som foreløpig består av henne, Martine Narum, Nora Lødøen, Elise Helene Stenstad og Kristine Horgen. Foreningen ble etablert i fjor vinter.

— Vi lærer så mye som er rettet mot innovasjon som vi egentlig kan bruke, men det er ikke noe fokus på det, sier Sandbakken som forklaring på hvorfor de startet foreningen som ble etablert med Studentforeningen for Medisinsk Innovasjon (SMI) som mal.

Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon, SharLab og Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi tilbyr farmasistudenter labplass. 

SMI har i noen år i samarbeid med Veksthuset arrangert internship ute i bedrifter som også farmasistudenter fikk muligheten til å delta på sommeren 2022. Det vekket ønsket om en egen forening som nå også har tatt over ansvaret for internship for farmasistudentene. 

I sommer blir det flere internshipplasser i flere relevante bedrifter for studenter på farmasi. Først og fremst er det plasser hos bedrifter i Oslo og omegn, men studenter som har andre ønsker kan be foreningen om hjelp til å organisere det eller ta kontakt med bedriften selv.