Mange pasienter, spesielt eldre, tar mange legemidler daglig. Den nystartede legemiddelpoliklinikken på Haraldsplass diakonale sykehus tilbyr tverrfaglig vurdering for pasienter med legemiddelrelaterte problemer. 

—  På Haraldsplass har vi lenge hatt lyst til å opprette et tilbud for denne typen pasienter, og jeg er glad for at vi nå har etablert et tilbud med dyktige fagfolk fra ulike profesjoner. Jeg er sikker på at de rådene pasientene får vil gjøre en forskjell for dem, sier fagdirektør Petter Thornam på sykehusets nettsider.

Legemiddelpoliklinikk er ikke et nytt konsept. Diakonhjemmet Sykehus åpnet en legemiddelpoliklinikk med farmasøyt rundt 2010, i etterkant av forskningsprosjektet Legemiddelpoliklinikk med vekt på utvidet legemiddelsamtale. Men det er ikke mange andre som har det tilbudet. 

Tverrfaglig med farmasøyt 

I legemiddelpoliklinikken jobber de tverrfaglig. Sykepleier tar EKG og enkle tester av fysisk og kognitiv funksjon. Klinisk farmasøyt går gjennom legemiddelbruk med pasienten, og geriater vurderer sykehistorien før felles grundig gjennomgang av medisinlisten.

LES OGSÅ: Klinisk farmasøyt i hjertet av legesenteret

Fullt søkelys på legemidler

Råd om endringer i legemiddellisten, og prioritering av disse, tilpasses pasientens medisinske tilstand og ønsker. Teamet bruker god tid på å gjennomgå legemidler for å spare pasienter for unødvendige bivirkninger. 

— Det å jobbe tverrfaglig til det beste for pasientene oppleves veldig meningsfullt og riktig, sier klinisk farmasøyt Trude Cecilie Mellingsæter, på haraldsplass.no.

Tverrfaglig team går gjennom oppdatert legemiddelliste med pasienten og sender poliklinisk notat til henviser. I de fleste tilfeller kan fastlegen følge opp videre

— Vi ser at det er et økende antall pasienter som bruker mange medisiner samtidig. Disse vil ha god nytte av en systematisk gjennomgang, sier Thornam.

LES OGSÅ: Gartner for mennesket