Etikkrådet for farmasøyter i Norge har gjort en innsats for å øke bevisstheten rundt etikk de siste årene. I tillegg til faste møter fire ganger i året, møtes de for å diskutere innsendte etiske problemstillinger de får fra farmasøyter, de er ute på stand under Farmasidagene, de har studentundervisning, de jobber med å få til et samarbeid med legenes og sykepleiernes etikkråd, de arrangerer fagmøter for interesserte og har fast spalte i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Her kan du lese Etikkrådets spalter og høre hva norske foramasøyter tenker om etiske spørsmål.

I forbindelse med Etikkrådets fagkveld i april tok NFT en prat med faglig leder Hilde Frøyland som opplever at norske farmasøyter har stor interesse for å diskutere etiske spørsmål.

— På meg virker det som mange er opptatt av etikk, sier hun og påpeker at det blant annet på den lukkede facebooksiden for farmasøyter ofte diskuteres etikk og etiske spørsmål.

— Dilemmaet ligger i at det er ikke sikkert man bruker ordet etikk. Det skjer ofte at etiske dilemmaer blir kalt faglige utfordringer, fordi mange farmasøyter mangler et språk for etikk. Det er vanskelig å snakke uten språk, fordi vi jo da mangler ordene, for eksempel etiske begreper. Det kan føre til at etikken i farmasien blir uartikulert. Noe som i seg selv kan være et etisk problem, legger hun til.

LES OGSÅ: Få farmasøyter mister autorisasjonen, men det er mørketall

Etikkrådet håper flere tar kontakt

På facebooksiden tas det ofte opp saker Frøyland anser som etiske problemstillinger og som burde diskuteres som det. Flere saker har så klart elementer av både fag og etikk, men det er viktig å skille det faglige som ofte, men slett ikke alltid, har mer konkrete formelle svar og det etiske som er noe som må diskuteres og man må finne frem til i samtaler.

Etikkrådet får noen henvendelser om saker, men hun skulle ønske flere tok kontakt, ikke minst kunne mange av sakene som tas opp på farmasisiden blitt adressert til Etikkrådet.

— Der er det ekstremt mange etiske problemstillinger som tas opp, som vi veldig gjerne skulle fått til oss i Etikkrådet, slik at vi som etat kunne fått mer diskusjon rundt etiske utfordringer vi står i i arbeidshverdagen vår. Etikk er noe som skal diskuteres og drøftes.

Etikkrådet har vært på besøk både hos Rådet for legeetikk og Rådet for sykepleieetikk. Frøyland opplyser at begge disse rådene får veldig mange henvendelser og saker.

— De er flere aktive yrkesutøvere enn farmasøyter, men likevel får Etikkrådet for farmasøyter forholdsmessig langt færre saker enn begge disse rådene.

Ønsker du å melde inn et dilemma til Etikkrådet, kan du gjøre det på post@nfs.no.

Etikkrådet er til for alle farmasøyter

Frøyland tror mange knytter etiske dilemmaer til apotekfarmasi, og minner om at etiske dilemmaer dukker opp hvor enn man jobber og hva enn man jobber med.

— Etikkrådet er til for alle farmasøyter. Det er viktig å huske på, slår hun fast og oppfordrer til et større engasjement fra alle, uavhengig av hvor man jobber og hva man jobber med.

— Poenget med etikk er å drøfte og reflektere rundt den, slik utvikles vårt faglige skjønn og slik kan vi bidra til faglig forsvarlighet som helsepersonell, konstaterer hun.

Frøyland forklarer at faglig forsvarlighet blant annet handler om at helsepersonell må metaforisk sett fremsette et forsvar.

— Det vi skal forsvare, er faget vårt og handlingene våre som farmasøyter. Fag og handlinger går hånd i hånd. Vi må kunne forsvare handlingene våre overfor pasienter, kunder, annet helsepersonell, myndigheter med mer. Men hvordan kan vi forsvare handlingene våre, hvis eller når vi mangler språk for etikken, undrer hun.

(Publisert i NFT nr. 4/2023 side 19.)