Kommunestyret i Holmestrand vedtok i desember 2023 å sette av 1,1 millioner kroner årlig til kommunefarmasøyt. Ifølge Jarlsberg avis skal de begynne å lete etter riktig farmasøyt til stillingen i mars. 

– Vi har jobbet med en god og relevant stillingsutlysningstekst slik at vi får en god nytte av kommunefarmasøyten vi skal ansette, og regner med tilsetting rundt sommertid, opplyste konstituert kommunalsjef Henriette Pande i Jarlsberg avis 

Flere og flere kommuner ansetter farmasøyt. Les hvordan Nord-Aurdal kommune og klinisk farmasøyt Kristin Müller med store doser kreativitet og smidighet har  etablert en klinisk farmasøytstilling i kommunen.

Farmasøyter øker kvaliteten på helsetjenesten

Under behandlingen i kommunestyret viste Jørgen Elstad (FrP) til at det er økende kapasitetsutfordringer i helsevesenet og behov for å avlaste legene og annet helsepersonell. Han mener det vil gi bedre kontroll og oppfølging på legemiddelbruk, og at man får sterkere fagmiljø og tryggere sykepleiere.

— En kommunefarmasøyts bidrag kan være avgjørende for å forbedre effektivitet og kvalitet på helsetjenestene som tilbys til befolkningen, uttalte han ifølge Jarlsberg avis.

LES OGSÅ: Kommunefarmasøytene i Tromsø fikk Forbedringsprisen

Skal styrke legemiddelområdet

Ifølge Jarslberg avis skal kommunefarmasøyten bidra til tjenesteutvikling innen legemiddelområdet på helse- og velferdsområdet, samt være ansvarlig for legemiddelopplæring og drift av kommunens legemiddelkomité. Farmasøyten skal jobbe inn mot hele helse og velferd-feltet i kommunen, men vil bli tilsatt ved institusjonene under virksomhetsleder.

LES OGSÅ: Kommunefarmasøytene utvekslet erfaringer