Veien fra legemidlets plass i hyllen på apoteket frem til den når den enkelte legemiddelbruker kan være både lang og smal, uoversiktlig, tidkrevende, kostbar, bratt og humpete. (NFT temanummer)