Seremonien fant sted i Tromsø rådhus i går hvor både Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune, og Birgitte Lloyd, leder i Norges Farmaceutiske Forening, gjorde stas på prisvinneren. Hovedpersonen selv var både stolt og glad for utmerkelsen. 


Har satt kommunefarmasien ettertrykkelig på kartet

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har delt ut prisen Årets farmasøyt siden 1998. Årets tildeling begrunnes slik:

«Ellen Riksvold har vært en sterk bidragsyter til å utvikle farmasøytrollen i Tromsø kommune, og har også med dette vært en foregangsperson for farmasøyter i landet for øvrig. I tillegg til å være en dyktig fagperson, har Ellen vist at det å ha farmasøytbakgrunn gir en allsidighet og evne til å samarbeid på tvers av omsorgsnivå og avdelinger. Hun var også med på å vinne den anerkjente Forbedringsprisen i 2022 for innovasjonsprosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten, hvor kvalitetssikring av legemiddelhåndtering og økt pasientsikkerhet sto i fokus. Ellen Riksvold har vist at hun i aller høyeste grad bruker faget sitt til fornyelse og forbedring, og Farmaceutene ønsker å hedre henne for en enestående innsats som har satt kommunefarmasi ettertrykkelig på kartet i Norge.»


Har forhindret feilbruk av legemidler og pasientskader 

Ellen Riksvold og kolleger holdt et foredrag om det treårige innovasjonsprosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten, hvor det ble ansatt en farmasøyt i 100 prosent stilling i Tromsø kommune, hvorav 80 prosent i Midtbyens hjemmetjeneste og 20 prosent i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms. Prosjektet har oppnådd synlige resultater gjennom å forhindre feilbruk og pasientskader, forbedret kvaliteten på legemiddelbehandlingen til pasientene, og økt kompetansen til øvrig helsepersonell som håndterer legemidler ute i hjemmetjenesten. Dette har gitt en trygghet for både pasienter, pårørende og helsepersonell, konstateres det.


HOLDT FOREDRAG: Riksvold og kolleger holdt foredrag om det treårige innovasjonsprosjektet «Farmasøyt i hjemmetjenesten». Foto: Hanne SandbergFarmasøyter har en viktig rolle å fylle i kommunehelsetjenesten

Til farmatid.no sier Ellen Riksvold at det er en stor ære å bli kåret til Årets farmasøyt. 

Det gir en bekreftelse på at det jeg og mine kolleger har jobbet frem, er vellykket.

Hva betyr prisen for din arbeidsplass, Tromsø kommune? 

Prisen gir en oppmerksomhet rundt jobben vi har gjort, som virkelig trekker frem betydningen av riktig legemiddelbruk for pasientene våre. 

Riksvold tror kommunefarmasi er kommet for å bli, at farmasøyter har en viktig rolle å fylle i kommunehelsetjenesten.

Det gjelder både min rolle som kommunefarmasøyt, og for våre kliniske farmasøyter som jobber i pasientnært arbeid i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har mange pasienter som er for syke/skrøpelige til å komme seg til fastlegen eller på apotek, og mangler dermed en arena hvor de kan få råd og veiledning om sin legemiddelbruk. Våre kliniske farmasøyter har forhindret feilbruk og pasientskader, forbedret kvaliteten på legemiddelbehandlingen til pasientene, og økt kompetansen til øvrig helsepersonell som håndterer legemidler ute i hjemmetjenesten, sier hun og forteller at de jobber videre med å utvikle rollen og ser også på hvilke andre tjenesteenheter i kommunen det kan være hensiktsmessig å ansette farmasøyter. 

Overfor andre kommuner fremhever vi at det tar tid å bygge opp en ny tjeneste. Det er viktig å tilpasse forholdene lokalt og ha en god plan for hvilke arbeidsoppgaver farmasøytene skal utføre. Og overfor andre farmasøyter vil vi fremheve at kommunehelsetjenesten er en utrolig flott og givende arbeidsplass! 


VERDSATT: – Det er flott at Farmaceutene legger merke til og anerkjenner jobben vi gjør i Tromsø kommune, mener Årets farmasøyt, Ellen Riksvold. Foto: Hanne SandbergInteressant og meningsfull jobb

Det er både interessant og meningsfylt å jobbe som kommunefarmasøyt, synes Riksvold. 

Vi får bidra til forsvarlige tjenester og økt pasientsikkerhet gjennom utvikling av gode rutiner, og gir trygghet for alle våre ansatte gjennom opplæring og rådgivning. Vi blir godt kjent med hele kommuneorganisasjonen og samhandler med mange faggrupper. Dette er med på å utvide vårt perspektiv, slik at vi forstår helheten i helsetjenesten, og ser hvordan vår rolle passer inn og kan brukes på en best mulig måte. 

I kommunene utføres det mange flere og stadig mer kompliserte legemiddelbehandlinger nå enn tidligere, først og fremst på grunn av samhandlingsreformen, økende mangel på helsepersonell og de demografiske endringene med flere eldre i samfunnet. 

Dette øker kommunenes behov for farmasøytisk kompetanse, samtidig som kommunale stillinger blir interessante og attraktive for farmasøyter, slår Ellen Riksvold fast. 
 

Årenes farmasøyter

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Tidligere prisvinnere:

2022: Janne Kutschera Sund
2021: Alle apotekfarmasøyter i Norge

2020: Bente Hayes
2019: Anne Gerd Granås
2018: Anne Markestad
2017: Gunnstein Norheim
2016: Hedvig Marie Egeland Nordeng
2015: Håvard Horn
2014: Wenche Gordon
2013: Ragnhild Løberg
2012: Laila Irene Bruun
2011: Hilde Frøyland
2010: Astrid Gilje Hageler
2009: Vigdis Frost Lied
2008: Anne Waal Amundsen
2007: Ellen Kristoffersen
2006: Espen Molden
2005: Ingrid Grønlie
2004: Arvid Kronstad
2003: Kjersti Bakken
2002: Frank Jørgensen
2001: Angela Kristensen
2000: Guttorm Folkedal (post mortem)
1999: Merete Klausen
1998: Kirsten K. Viktil