Medisinstart kick off
15.10.2014

Medisinstart kick off

Apotekforeningen arrangerte kick off for prosjektet Medisinstart på Vitusapotek Storo. Fagdirektør Per Kristian Faksvåg og stortingspolitiker Sveinung Stensland har store forventninger til prosjektet.

Store på det litt mindre
15.09.2014

Store på det litt mindre

AS Den norske Eterfabrikk har over hundre år historie å se ­tilbake på. Men, innenfor ­veggene i deres moderne lokaler vender man blikket fremover mot nye utfordringer og muligheter.

Kampen om multidosene
18.08.2014

Kampen om multidosene

Antall pasienter som får medisiner pakket som multidose er mangedoblet de siste årene. Kampen om å vinne de kommunale anbudene på pakking og levering er knallhard og nådeløs. Med stadig større anbud og én aktør som nå leverer multidose til rundt 90 prosent av pasientene, spør mange seg om konkurransen vil være reell i fremtiden.

Faglighet først
18.08.2014

Faglighet først

Sykehusapotekenes publikumsavdeling er under press fra ­kommersielle krefter som vil inn. Vi legger den utfordringen til side, og ser nærmere på hva som faktisk rører seg både foran og bak resepturen i sykehusapotekene.

Serier

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. Til sammenlikning har rundt 25 000 diabetes type 1. For begge ­pasientgruppene handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Siste fra Farmasifag