Anne Katrine Eek - Kupp-samtale i Østfold
03.05.2017

Sørger for verdifull oppdatering

Anne Katrine Eek og kolleger fra RELIS Sør-Øst har siden høsten 2016 gjennomført nærmere 200 KUPP-samtaler i Østfold om antibiotikaresistens. NFT fikk være med da Eek diskuterte ­antibiotikabruk med fastleger.

Apotektekniker Linda Therese Meling Knutsen Almås trekker opp cytostatika.
24.04.2017

En skikkelig bakteriell utfordring

Hva gjør man når et bakterie­utbrudd skjer på sykehus­apoteket midt i fellesferien med halvparten av de ansatte bortreist på ferie? Det var ett av flere beredskapsspørsmål som sto i fokus på NSFs kursdag i mars.

Serier

Kvinner og legemidler

I likestillingens navn, kan det være behov for et temanummer om «Kvinner og legemidler»? Kvinner i Norge i dag har gode forutsetninger for god helse, og har generelt samme tilgang til helsetjenester som menn. ­

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Siste fra Farmasifag

Utgaver