Brenner for apotekarbeid
16.02.2015

Brenner for apotekarbeid

På Apotek 1 Svanen i Porsgrunn blir vi tatt imot av en smilende blid Wenche Eie Reiersen. Slik skal det være, ifølge farmasøyten – hadde hun ikke gledet seg til å gå på jobb, ville hun funnet på noe annet.

Johanne Ring og Augusta Mejdell – to foregangskvinner
19.01.2015

Johanne Ring og Augusta Mejdell – to foregangskvinner

«Allmenn stemmerett for norske borgere uavhengig av kjønn» ble lovfestet i 1913. Hundre år senere, i 2013, ble dette markert på ulike måter gjennom avisartikler, tv-program, utstillinger og lokale arrangementer. Kvinners stemmerett ble særlig fremhevet, og de fleste arrangementer fant sted rundt 8. mars. Samtidig var de første kvinner innenfor mannsdominerte yrker gjenstand for ekstra oppmerksomhet dette året.

Liten legemiddelfabrikk med stort potensial
19.01.2015

Liten legemiddelfabrikk med stort potensial

Med PET-senteret på Rikshospitalet som ramme besøker vi Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS (NMS). Den lille legemiddelfabrikken, plassert i sykehuset, leverer PET-radiofarmaka (positronemisjonstomografi) til diagnostisk PET-skanning lokalt, men produktene sendes også til såpass fjerne lokasjoner som Trondheim og Bergen.

Farmasøyt i hjertet, journalist i praksis
19.01.2015

Farmasøyt i hjertet, journalist i praksis

Faste NFT-lesere kjenner garantert signaturen til Kristin Rosmo. Hun har bidratt både her og i andre fagtidsskrifter med farmasifaglig tilknytning, og vi har tatt en prat med henne for å få svar på hvorfor man velger penn og papir fremfor piller og preparater.

19.01.2015

Fire nye fagredaktører i NFT

Marianne Hiorth (UiO), Reidun L. S. Kjome (UiB), Sara Bremer (OUS, Rikshospitalet) og Ida Rudberg (Sjukehusapoteket i Ålesund) er utnevnt til nye fagredaktører i NFT for perioden 2015–2017. 

Serier

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Siste fra Farmasifag

Utgaver