Kjedene må ta ansvar
28.10.2014

Kjedene må ta ansvar

Vi har spurt NFFs hoved­tillitsvalgte i apotekkjedene hvordan systemene rundt faglig oppdatering fungerer. Resultatene er, ikke ­uventet, nedslående. Kjedene lener seg på farmasøytenes ­selvstendige ansvar som helsepersonell, og det ­settes av svært lite, om noe, tid til faglig oppdatering fra arbeidsgiversiden. Mulighet til å delta på fysiske kurs ser ut til å være utopi.
 

Tankevekkende om legemiddelsikkerhet
28.10.2014

Tankevekkende om legemiddelsikkerhet

Årets Pasientsikkerhetskonferanse ønsket å sette pasientsikkerhet inn i en større sammenheng. Men det trengtes ikke mer enn å studere et pakningsvedlegg for p-piller før Julie From i sin ­masteroppgave i retorikk og kommunikasjon kunne vise til manglende forståelse av helseinformasjon.

 

Medisinstart kick off
15.10.2014

Medisinstart kick off

Apotekforeningen arrangerte kick off for prosjektet Medisinstart på Vitusapotek Storo. Fagdirektør Per Kristian Faksvåg og stortingspolitiker Sveinung Stensland har store forventninger til prosjektet.

Store på det litt mindre
15.09.2014

Store på det litt mindre

AS Den norske Eterfabrikk har over hundre år historie å se ­tilbake på. Men, innenfor ­veggene i deres moderne lokaler vender man blikket fremover mot nye utfordringer og muligheter.

Serier

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. Til sammenlikning har rundt 25 000 diabetes type 1. For begge ­pasientgruppene handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Siste fra Farmasifag