Roar Dyrkorn KUPP
22.04.2016

Vil sikre et nasjonalt KUPP

Etter to suksessfulle informasjonsrunder for riktigere bruk av NSAIDs og antibiotika, sikrer regjeringen ekspandering av KUPP-prosjektet. Håpet er å tilby oppdateringsvisitter til alle landets fastleger.

Troy Hammer Frisk Apotek
22.04.2016

Er uenige i om samarbeid er lovlig

Frisk Apotek har samarbeidet med Hexpress, som Statens legemiddelverk mener driver ulovlig omsetning av legemidler gjennom nettsider i Norge. Apoteket mener på sin side at Hexpress formidler legetjenester, og at samarbeidet er lovlig.

Waled Al-Zayadi
21.04.2016

Waleds grenseløse ferd

Waled Al-Zayadis egne opplevelser som flyktning ga ham et sterkt ønske om å hjelpe de som trenger det mest. Nå bruker apotekeren fritiden på feltarbeid med Leger Uten Grenser.

Serier

Kvinner og legemidler

I likestillingens navn, kan det være behov for et temanummer om «Kvinner og legemidler»? Kvinner i Norge i dag har gode forutsetninger for god helse, og har generelt samme tilgang til helsetjenester som menn. ­

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Siste fra Farmasifag

Utgaver