Tenner farmasøyter med stafett
18.05.2015

Tenner farmasøyter med stafett

Apokus, Apotekenes ­kompetanse- og utviklingssenter, opplever en flom av kunnskapshunger fra landets farmasøyter etter at de ­l­­anserte kursstafetten. Temaet er mor og barn, og interessen er stor.

Engasjert og fornøyd
18.05.2015

Engasjert og fornøyd

Responsen på kursstafetten taler for seg, men for å være på den sikre siden ­gjennomfører vi en farmasøytkontroll – nærmere bestemt på Jasmin Dinarevic i Fredrikstad.

Erling Brun
18.05.2015

Farmasøyt med flaks

Med god hjelp av den heldige treenighet, NSB, Jernbaneverket og pent vær, ­ankommer vi Ski stasjon. Om vi er på eller i Ski er ifølge Språkrådet ikke klart definert i regelverket, men det som er sikkert er at vi har avtale med en utradisjonell foregangsfigur innen norsk apotekvesen – nemlig Erling Bruun

Førsteklasses farmasiforskning
20.04.2015

Førsteklasses farmasiforskning

Tildelingen av EU ERC ­Starting Grants-stipend til professor ­Hedvig Nordeng er allerede beskrevet som å ta VM-gull i forskning av dekan Morten Dæhlen. Hovedpersonen er selvsagt svært fornøyd med å ha nådd opp i dette ­celebre selskapet, men gleder seg aller mest over å kunne bidra til ledende forskning som får direkte konsekvenser for ­gravide kvinner.

Serier

Kvinner og legemidler

I likestillingens navn, kan det være behov for et temanummer om «Kvinner og legemidler»? Kvinner i Norge i dag har gode forutsetninger for god helse, og har generelt samme tilgang til helsetjenester som menn. ­

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Siste fra Farmasifag

Utgaver