Farmasøyter ønsker innsyn
14.04.2014

Farmasøyter ønsker innsyn

Tjenstlig behov avgjør hvem som skal ha tilgang til kjernejournal. Farmasøyter fra ulike hold mener de kan ha behov for tilgang når de skal yte helsehjelp, men har litt ulike oppfatninger om kjernejournalens betydning for å kunne følge opp legemiddelbruk.
 

Ingen mistanke om snoking
14.04.2014

Ingen mistanke om snoking

— Helse­direktoratet ikke har noen indikasjon på at apotekansatte snoker i Reseptformidleren, sier avdelingsdirektør for avdeling kjernejournal og ­e-resept, Anne-Lise Härter.

Flott jubileumsmarkering  i Bergen
14.04.2014

Flott jubileumsmarkering i Bergen

Fredag 14. februar ble 10-årsjubileet for farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) ­markert med et faglig seminar og middag for inviterte gjester fra profesjonen, samarbeidsparter, ­nåværende og tidligere studenter.

Serier

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Doping

Grunntanken med idrett er nobel. Det skal tevles på like vilkår, for bare slik vil en verdig vinner kunne kåres. Likevel faller mange for fristelsen å jukse. Her gir vi et innblikk i hvordan juksemakerne blir tatt.

Siste fra Farmasifag