Stiller seg undrende til motivet
16.11.2015

Stiller seg undrende til motivet

Som kjent ligger alt an til at også TV-kanaler som sender fra Norge skal kunne reklamere for reseptfrie legemidler etter nyttår. Farmaceutenes leder, Tove Ytterbø, savner en begrunnelse med forankring i folkeopplysningen.
 

Ny leder av profesjonsrådet
16.11.2015

Ny leder av profesjonsrådet

Anne Berit Walter er valgt til ny leder i Nasjonalt ­profesjonsråd for farmasiutdanning for den kommende toårsperioden. Hun overtar blant annet arbeidet med å tilpasse enkelte av farmasiutdanningene i Norge til en felles 3 + 2-modell.

Avla farmasøyteden på FIP
16.11.2015

Avla farmasøyteden på FIP

FIP (International Pharmacist Federation) har 132 medlemsorganisasjoner som til sammen ­representerer mer enn 3 millioner farmasøyter fra hele verden. Den 75. FIP-kongressen ble ­arrangert i Düsseldorf 29. september til 3. oktober. Tema for årets kongress var «Better practice – science based, evidence driven».

Legemiddelforsyningen i Finland under lupen
16.11.2015

Legemiddelforsyningen i Finland under lupen

En gruppe nedsatt av det finske Helsedepartementet har foreslått en rekke tiltak for å utvikle nasjonens apotekbransje og legemiddelforsyningen generelt. Finlands Farmaciförbund som har bidratt i dette arbeidet, var vertskap for årets møte i Nordisk Farmaceutunion (NFU) i august.

Farmasøytfremmende prisvinner
19.10.2015

Farmasøytfremmende prisvinner

For sitt arbeid med å synliggjøre farmasøyters kompetanse og kunnskap i ­tverrfaglige team er Håvard Horn tildelt Farmaceutenes utmerkelse Årets farmasøyt. Vi har ­snakket med den ferske prisvinneren om både tildelingen og arbeidet som førte til den.

Hvem har ansvaret for avfallet?
19.10.2015

Hvem har ansvaret for avfallet?

Medisinsk avfall kan være av interesse for aktører som akter å putte alt annet enn rent mel i hetteglasset. Men, hvem er det som har ansvar for å sikre at dette avfallet håndteres slik at det ikke havner på feil hender?

Ingen store overraskelser
19.10.2015

Ingen store overraskelser

Komplett-konsernet var tidlig på banen da arbeidet med å få til reelle nettapotek i Norge startet. Høring om forsendelse og salg av legemidler over internett er nå sendt ut av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og hos Komplett i Sandefjord er man klare til å ta fatt.

Serier

Kvinner og legemidler

I likestillingens navn, kan det være behov for et temanummer om «Kvinner og legemidler»? Kvinner i Norge i dag har gode forutsetninger for god helse, og har generelt samme tilgang til helsetjenester som menn. ­

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. For pasientgruppen handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Legemiddel-beredskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi ­har planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare.

 

Siste fra Farmasifag

Utgaver