Kombinerer kunnskap fra to fagområder
21.11.2014

Kombinerer kunnskap fra to fagområder

En kunnskapstørst ut over det vanlige preger farmasøyt, ­bedriftsøkonom og jurist Dina Mo Robsrud. I dag holder hun styr på hva som sendes ut av informasjon fra AstraZeneca i Norge, men det er ikke fritt for at hun savner å jobbe i apotek fra tid til annen.

Samarbeidssuksess for ebolabehandling
17.11.2014

Samarbeidssuksess for ebolabehandling

Det er ikke så altfor mye vi får lov å skrive om Sykehusapoteket Oslo – Ullevåls innsats i forbindelse med behandlingen av den ebolasmittede norske kvinnen, personvernhensyn setter en stopper for det. Men, det aller viktigste deler apoteket gjerne – nemlig hva de anser å være oppskriften på suksessen.

Spleiselag mot ebola
17.11.2014

Spleiselag mot ebola

Det er blitt etterlyst innsats mot ebolaepidemien i Vest-Afrika, og kritikk for sendrektig handling er kommet via diverse mediekanaler. Det skal derimot noe til å fiske en vaksine frem fra ermet, men hos GlaxoSmithKline (GSK) ser i alle fall de utdelte kortene fordelaktige ut.

Kjedene må ta ansvar
28.10.2014

Kjedene må ta ansvar

Vi har spurt NFFs hoved­tillitsvalgte i apotekkjedene hvordan systemene rundt faglig oppdatering fungerer. Resultatene er, ikke ­uventet, nedslående. Kjedene lener seg på farmasøytenes ­selvstendige ansvar som helsepersonell, og det ­settes av svært lite, om noe, tid til faglig oppdatering fra arbeidsgiversiden. Mulighet til å delta på fysiske kurs ser ut til å være utopi.

Ønsker system i fagligheten
28.10.2014

Ønsker system i fagligheten

Hvor blir det av den faglige oppdateringen, og er dette en oppgave som kun er overlatt til farmasøytene selv? ­Hilde Fosnæs, reseptar og ansatt på Vitusapotek Selbak, har klare tanker om hva som trengs.

Tankevekkende om legemiddelsikkerhet
28.10.2014

Tankevekkende om legemiddelsikkerhet

Årets Pasientsikkerhetskonferanse ønsket å sette pasientsikkerhet inn i en større sammenheng. Men det trengtes ikke mer enn å studere et pakningsvedlegg for p-piller før Julie From i sin ­masteroppgave i retorikk og kommunikasjon kunne vise til manglende forståelse av helseinformasjon.

Medisinstart kick off
15.10.2014

Medisinstart kick off

Apotekforeningen arrangerte kick off for prosjektet Medisinstart på Vitusapotek Storo. Fagdirektør Per Kristian Faksvåg og stortingspolitiker Sveinung Stensland har store forventninger til prosjektet.

Serier

Legemiddelassistert rehabilitering

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av. Til sammenlikning har rundt 25 000 diabetes type 1. For begge ­pasientgruppene handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Legemiddelberedskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge. Som det ­fremgår av de fire oversiktsartiklene i dette temaet, har vi ­planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare. Mangel på morfin til ­injeksjon i 2014 er et aktuelt eksempel på denne sårbarheten. Vi får dessuten også et innblikk i industriens perspektiver på beredskapsspørmålet.

 

Siste fra Farmasifag