Forholder seg til EU-direktivet
25.06.2014

Forholder seg til EU-direktivet

Instituttleder Henrik Schultz får kritikk av profesjonsrådsleder Thrina Loennechen etter at Universitetet i Oslo trer ut av det nasjonale samarbeidet om en 3 + 2-modell. Selv mener han, og universitetet, at de forholder seg til europeisk standard.

På lag med naturen
25.06.2014

På lag med naturen

Det er ikke noe annet han heller ville bruke potensielt ledig tid til enn å rydde beiter,
grøfte, sette opp gjerder og drive med vedlikehold av driftsbygninger, innrømmer sauebonde Svein Haavik fra Nedre Brattland i Bergen kommune.

Målrettet arbeid betalte seg
23.06.2014

Målrettet arbeid betalte seg

Hos Alliance Healthcare Norge AS (AHN) er man selvsagt godt fornøyde med nylig å ha sikret seg grossistleveransene (G2015) til sykehusene de kommende årene. Nå starter arbeidet med å sette dette ut i livet.
 

Trygg på omfang og lengde
23.06.2014

Trygg på omfang og lengde

Administrerende direktør i Sykehusapotekene HF, Tore Prestegard, føler seg trygg på at grossist-anbudet for leveranser til landets sykehus fremdeles er av en størrelse som sikrer reell konkurranse.

Serier

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Legemiddelberedskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi har ­planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare. Mangel på morfin til ­injeksjon i 2014 er et aktuelt eksempel på denne sårbarheten.

 

Siste fra Farmasifag