Kampen om multidosene
18.08.2014

Kampen om multidosene

Antall pasienter som får medisiner pakket som multidose er mangedoblet de siste årene. Kampen om å vinne de kommunale anbudene på pakking og levering er knallhard og nådeløs. Med stadig større anbud og én aktør som nå leverer multidose til rundt 90 prosent av pasientene, spør mange seg om konkurransen vil være reell i fremtiden.

Trenger gode arenaer
18.08.2014

Trenger gode arenaer

Legemiddelindustriens adgang til å informere helsepersonell om sine produkter bør være et viktig ledd i profesjonsgruppenes faglige oppdatering. Allikevel opplever industrien stengte dører, og vi har bedt Legemiddelindustrien (LMI) beskrive situasjonen.

Faglighet først
18.08.2014

Faglighet først

Sykehusapotekenes publikumsavdeling er under press fra ­kommersielle krefter som vil inn. Vi legger den utfordringen til side, og ser nærmere på hva som faktisk rører seg både foran og bak resepturen i sykehusapotekene.

Satser på innovasjon
18.08.2014

Satser på innovasjon

Han er ung, progressiv og har fremtidsplanene klare, men samtidig beskriver
Ørjan Leiknes ­Apeland seg som konservativ. Mulig det, men i farmasøytsammenheng
er han et friskt pust med klare uttalte meninger.

Ut med språket!
18.08.2014

Ut med språket!

Skriv tydelig og ha et klart budskap til den du skriver for. Det var ­gjennomgangstonen under ­Språkrådets ­konferanse «Ut med språket!» i Oslo på forsommeren. ­Akademikere som deltok fikk råd om hvordan man skal nå ut med de gode tekstene og drive formidling på godt norsk. ­Farmasøyter har kanskje litt å hente?
 

Lønnsoppgjøret under lupen
24.06.2014

Lønnsoppgjøret under lupen

Hva foregår egentlig under forhandlinger og mekling, og hvordan forbereder foreningen seg fra år til år? Forhandlingssjef Wencke Sartori Eide, leder Tove Ytterbø og førstereiskvinne i forhandlingsutvalget, Gunn Risa Strand, forteller om sine erfaringer.

Serier

Forgiftninger

Det er mangelfull kunnskap om akutte legemiddelforgiftninger i Norge. Bedre datakvalitet og kodeverk trengs for å kunne bøte på dette.

Plantebaserte preparater

Felles for plantebaserte produkter er at de inneholder en rekke ulike kjemiske bestanddeler, i motsetning til ordinære legemidler som bare inneholder ett eller noen få veldefinerte virkestoffer. Tradisjonen og interessen for plantebaserte produkter er stor hos publikum og farmasøyter oppfordres derfor til å sette seg inn i dette spennende og komplekse feltet.

Legemiddelberedskap i Norge

Hva er status for legemiddelberedskapen i dagens moderne Norge? Vi har ­planer og systemer på plass på ulike nivåer og områder innen legemiddel­beredskap, men i vår internasjonale verden er vi i ­praksis sårbare. Mangel på morfin til ­injeksjon i 2014 er et aktuelt eksempel på denne sårbarheten.

 

Siste fra Farmasifag